Para dokáže dokonale dezinfikovať a vytvárať sterilné prostredie. Preto je vhodná, okrem domácností, pre čistenie a dezinfekciu prostredí, kde je sterilita najviac vyžadovaná. Sú to nemocničné, veterinárne, gastronomické prostredia (zariadenia na prepravu či skladovanie potravín), rôzne verejné prostredia (kiná, divadlá), verejná doprava a mnoho iných miest kde je vyžadované čisté a zdravé prostredie.